Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Φύλλο Εργασίας-Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων (ΣΤ' Δημοτικού)

Μαθαίνω για το Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.)


Σχετική εικόναΦύλλο εργασίας
Καταγράψτε το βάρος και το ύψος των μαθητών της τάξης σας σε ένα υπολιστικό φύλλο, υπολογίστε το Δ.Μ.Σ. και αναπαραστήστε τον γραφικά με τον κατάλληλο τρόπο.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Κάντε κλικ στο κελί Α1 και γράψτε τον τίτλο "ΒΑΡΟΣ"
2. Στο κελί Β1 γράφετε τον τίτλο "ΥΨΟΣ"
3. Στα κελιά κάτω από τα Α2 και Β2 καταχωρήστε το ύψος (σε μέτρα) και το βάρος (σε κιλά) του κάθε μαθητή της τάξης, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΥΨΟΣ
ΒΑΡΟΣ
1,45
38
1,62
58
1,57
45
1,55
61
1,49
43
1,51
39
1,55
45
4. Αφού καταχωρήσετε τα δεδομένα σας, κάντε κλικ στο κελί Γ1 και γράψτε τον τίτλο "Δ.Μ.Σ." (Δείκτης Μάζας Σώματος).
Στα κελιά κάτω από το Γ1 πρέπει να καταχωρηθεί ο Δ.Μ.Σ., ο οποίος υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Για να υπολογίσετε το Δ.Μ.Σ., πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα:

α) Κάντε κλικ στην κενή γραμμή δίπλα στο f(x) και γράψτε "=".
β) Κάντε κλικ στο κελί Β2.
γ)  Πληκτρολογήστε "/" και πατήστε κλικ στο κελί Α2.
δ) Πληκτρολογήστε "*", κάντε κλικ πάλι στο κελί Α2 και πατήστε το enter.
ε)Τέλος, επιλέξτε το κελί Γ2 κάνοντας κλικ πάνω του και πατώντας στην κουκκίδα κάτω δεξιά, σύρετε τον κέρσορα προς τα κάτω μέχρι την τελευταία γραμμή των δεδομένων που συμπληρώσατε.

5)  Από τη γραμμή εργαλείων, πατήστε "Εισαγωγή" ώστε να δημιουργήσετε ένα ραβδόγραμμα για την παρουσίαση των δεδομένων για το Δ.Μ.Σ.


Καλή επιτυχία!!